CAD verisi iyileştirmeleri

  • Ağırlık azaltma
  • Dökülme yeteneği geliştirme
  • Gözeneklilik değerlendirmesi
  • Büzülme değerlendirme
  • Müşteri istekleri

Simülasyon Çalışmaları

  • Akış simülasyonu
  • Katılaşma simülasyonu
  • Gating, runner ve chill-blok optimizasyonu
  • Tutulan hava, Sıcak nokta, türbülanslı akış, katılaştırma optimizasyonu
kalıp kalıp